Basisschool (Groep 3-8)

In de basisschool jaren werken we met Nederlandse lesmethodes en leggen we de nadruk op woordenschat, (werkwoord)spelling, taalvaardigheid, (begrijpend) lezen en schrijven.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en Nederlandse lesmaterialen.

In groep 3 leren de leerlingen lezen en schrijven met de methode ‘Veilig Leren Lezen’.
Vanaf groep 4 werken de leerlingen met de methode ‘Taal Actief’ waarin alle taalonderdelen samenkomen.

Alle lesmethoden sluiten aan bij de kerndoelen van het Nederlandse onderwijs.

Meer informatie nodig?
Kom met ons in contact
Klaar om te beginnen?
Schrijf je nu in

Locaties en tijden

Vancouver
Donderdag
16:00-18:15

Fraser Valley
Woensdag
16:00-18:00

North Shore
Dinsdag
16:00-18:00

Esdoorn North Shore location

Online
Vrijdag
15:45-17:15

Zeker. Na een intakegesprek met de directeur en de leerkracht wordt bepaald in welke groep de nieuwe leerling het beste in kan stromen.

SchoolkostenMocht een leerling later in het jaar instromen, worden de kosten opnieuw berekend en zullen de kosten voor de al gegeven lessen afgetrokken worden van de jaarkosten.

Deze wekelijkse lessen zijn uitsluitend voor leerlingen die Nederlands spreken en verstaan. Wij bieden wel lessen aan voor niet Nederlands sprekende leerlingen, maar deze vinden plaats op een andere tijd. Zie voor meer informatie: lessen –> Nederlands als tweede taal.

Kinderen_in_een_rij_cultuurdag_IMG_20190413_133900_Bokeh