Basisschool online

Basisschool (Groep 3 tot en met 8)

De Esdoorn biedt online groepslessen aan die aansluiten op ons reguliere basisschoolprogramma. Bij voldoende belangstelling voor een bepaald leerjaar, vormen we wekelijks 1,5 uur online lessen in kleine groepjes van 3-5 leerlingen. In deze lessen werken we met Nederlandse lesmethodes en leggen we de nadruk op woordenschat, (werkwoord)spelling, taalvaardigheid, (begrijpend) lezen en schrijven.

Alle lesmethoden sluiten aan bij de kerndoelen van het Nederlandse onderwijs.

Meer informatie nodig?
Kom met ons in contact
Klaar om te beginnen?
Schrijf je nu in

Zeker. Na een intakegesprek met de directeur en de leerkracht wordt bepaald in welke groep de nieuwe leerling het beste in kan stromen.

Schoolkosten

Mocht een leerling later in het jaar instromen, worden de kosten opnieuw berekend en zullen de kosten voor de al gegeven lessen afgetrokken worden van de jaarkosten.

Deze wekelijkse lessen zijn uitsluitend voor leerlingen die Nederlands spreken en verstaan. Wij bieden wel lessen aan voor niet Nederlands sprekende leerlingen, maar deze vinden plaats op een andere tijd. Zie voor meer informatie: lessen –> Nederlands als tweede taal.

Kinderen_in_een_rij_cultuurdag_IMG_20190413_133900_Bokeh