Groep 2 t/m 8

Groep 2 t/m 8 zijn de basisschool jaren voor de leerlingen. In deze jaren werken we met Nederlandse lesmethodes en leggen we de nadruk op woordenschat, (werkwoord)spelling, taalvaardigheid, (begrijpend) lezen en schrijven.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en Nederlandse lesmaterialen.
In groep 2 werken we met de lesmethode ‘Schatkist’. Deze lesmethode sluit genadeloos aan op onze peutermethode ‘Uk&Puk”.
In groep 3 leren de leerlingen lezen en schrijven met de methode ‘Veilig Leren Lezen’.
Vanaf groep 4 werken de leerlingen in de methode ‘Taal Actief’ waar alle taalonderdelen samenkomen.

Alle lesmethodes sluiten aan bij de kerndoelen van het Nederlands onderwijs.

Meer informatie nodig?
Kom met ons in contact
Klaar om te beginnen?
Schrijf nu in

Zeker. Na een intakegesprek met directeur en leerkracht wordt bepaald in welke groep de nieuwe leerling het beste in kan stromen.

Voor het schooljaar 2020-2021 betaal je aan het begin van het schooljaar $1700 ($1500 als je voor 15 juli 2020 inschrijft).
Mocht een leerling later in het jaar instromen, worden de kosten opnieuw berekend en zullen de kosten voor de al gegeven lessen afgetrokken worden van de jaarkosten.

Deze wekelijkse lessen zijn uitsluitend voor leerlingen die Nederlands spreken en verstaan. Wij bieden wel lessen aan voor niet Nederlands sprekende leerlingen, maar deze vinden plaats op een andere tijd. Zie voor meer informatie: lessen –> Nederlands als tweede taal.

Kinderen_in_een_rij_cultuurdag_IMG_20190413_133900_Bokeh