Volwassenen

Steeds vaker krijgt De Esdoorn de vraag of er ook volwassen onderwijs wordt aangeboden. Voor volwassenen kijken we wat de vraag is en proberen we groepen met hetzelfde startlevel te vinden om zo de lesinhoud zo veel mogelijk af te kunnen stemmen per student.

Momenteel biedt De Esdoorn lessen aan voor volwassenen die Nederlands verstaan en een basis woordje spreken. We werken tijdens deze maandelijkse bijeenkomst met de methode ‘Contact!’ waarbij de nadruk vooral op spreken ligt.

De Esdoorn biedt volwassen onderwijs aan in de vorm van privéles en groepsles.

Momenteel biedt De Esdoorn privélessen aan voor studenten die nog geen Nederlands spreken en/of verstaan.
Mochten er in de toekomst meerdere studenten zijn die vanaf nul beginnen is er een mogelijkheid om een groep te starten.

Door middel van privélessen kan er gewerkt worden aan schrijfvaardigheid. Dit kan in persoon of online.

Dit kan zeker. Onze leerkrachten kunnen naar het bedrijf komen om bijvoorbeeld wekelijks in de lunchpauze les te geven. Vaak gaat het dan om een cursus van 5 tot 10 weken van 1 tot 1,5 uur per les.