FAQ

Wanneer een familie geïnteresseerd is in Nederlandse lessen bij De Esdoorn zal er eerst een intake gesprek plaatsvinden tussen ouders, kind, directeur en eventueel leerkracht. In dit gesprek zal worden besproken wat De Esdoorn kan bieden en wat de familie nodig heeft. Ook zal in dat gesprek, door de leerkracht en directeur, worden gekeken naar het niveau van het kind. Dit gebeurt door middel van een gesprek en kleine toetsjes.

 

De kosten voor de wekelijkse groepslessen in Vancouver bedragen $1700. Peutersles  $1200.

Wanneer een leerling later in het schooljaar instroomt, zal een nieuwe berekening van de kosten gemaakt worden.

Kosten voor privéles:
1 leerling: $60 per lesuur
2 leerlingen: $40 per lesuur per leerling
3 leerlingen: $30 per lesuur per leerling
+ reiskostenvergoeding

Zeker. Een proefles is een goede kennismaking tussen groep, leerkracht en nieuwe leerling. Ook is het een moment waarin de leerkracht kijkt of de leerling het niveau van de groep aankan en andersom kan de leerling kijken hoe de groep functioneert.

Dit kan op twee manieren. Via de website kun je je inschrijven door op evenementen te klikken en daarna de gewenste cultuurdag.

Een mail naar [email protected] met je inschrijving is ook voldoende.

 

De cultuurdagen maken deel uit van ons lessen aanbod. De leerlingen die deel uitmaken van de groepslessen worden in principe geacht aanwezig te zijn bij de cultuurdagen.

Het NOB staat voor Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Deze stichting is de spil tussen de Nederlandse scholen in het buitenland en het Onderwijs ministerie in Nederland. Voor meer informatie over deze stichting, zie hun website stichtingnob.nl

Zeker. Na een intakegesprek met directeur en leerkracht wordt bepaald in welke groep de nieuwe leerling het beste in kan stromen.

We hebben wekelijkse Nederlands als eerste tal (NT1) lessen die zijn uitsluitend voor leerlingen die Nederlands spreken en verstaan. Wij bieden wel lessen aan voor niet Nederlands sprekende leerlingen, zie voor meer informatie: lessen –> Nederlands als tweede taal.

Ja. In de les wordt veel aandacht besteed aan schoolse vaardigheden. Luisteren naar de juffrouw, zittend luisteren naar een voorlees verhaal, hoe gebruik je een schaar?

In de peutergroep wordt enkel Nederlands gepraat door de leerkracht. Het is dus belangrijk dat de leerlingen Nederlands kunnen verstaan. Wij stimuleren de leerlingen om in het Nederlands te antwoorden, maar het is niet erg wanneer een leerling hier nog moeite mee heeft.

Tijdens het wegbrengen en ophalen van je kind ben je van harte welkom om in de klas te komen kijken. Wanneer de les begint is het de bedoeling dat de ouders de klas verlaten.
Mochten er bijzondere omstandigheden zijn waardoor het belangrijk is dat je als ouders in de klas aanwezig bent, is hier altijd over te praten.

De Esdoorn zal eerst bekijken of de desbetreffende leerling past binnen ons groepsonderwijs. Wanneer dit vanwege bepaalde situaties niet kan en/of past, is er mogelijkheid tot privéles.
Deze beslissingen worden altijd gemaakt in overleg tussen ouder, directeur en leerkracht.

De Esdoorn heeft gecertificeerde leerkracht die getraind zijn om met verschillende leerlingen te werken. In een intakegesprek wordt besproken wat de behoefte zijn van de nieuwe leerling en hoe De Esdoorn hierin kan helpen.

Niets moet, maar De Esdoorn adviseert wel om continuïteit in de lessen aan te brengen. Gemiddeld krijgen leerlingen die privéles volgen éénmaal per week les, 1,5 uur per les.

De lengte en hoeveelheid lessen wordt bepaald in een intake gesprek tussen ouders en leerkracht.

 

Tijdens het wegbrengen en ophalen van je kind ben je van harte welkom om in de klas te komen kijken. Wanneer de les begint is het de bedoeling dat de ouders de klas verlaten.
Mochten er bijzondere omstandigheden zijn waardoor het belangrijk is dat je als ouders in de klas aanwezig bent, is hier altijd over te praten.

Ask a Question

If you do not find the answer for your question, you can ask us by submitting it using form below: