Het nieuwe 2019/2020 De Esdoorn Bestuur

De Esdoorn is ondergebracht in de Stichting ‘Dutch Language and Culture School Society’ en wordt geleid door het bestuur. Het bestuur voor het schooljaar 2019-2020 bestaat uit de volgende personen: 

Harri de Wijze – voorzitter
Harri is sinds 2018 lid van het bestuur als secretaris en heeft in 2019 de voorzittersrol overgenomen. Harri heeft ervaring in het managen van scholen in Nederland en we zijn zeer blij dat hij zijn ervaringen kan delen met De Esdoorn.

Sandra van Ark – secretaris
Sandra is een van de oprichtsters van de school. Haar dochter gaat naar de lessen op De Esdoorn.

Maartje van der Sande – Penningmeester
Maartje vindt cijfertjes leuke en dat komt De Esdoorn zeer goed van pas. Ze is penningmeester sinds 2018.
Haar drie kinderen gaan naar De Esdoorn.

Lia Gudaitis – Bestuurslid Externe Communicatie
Lia is nieuw sinds 2019 en richt zich vooral op onze website en nieuwsbrief. Lia’s twee kinderen gaan naar De Esdoorn. Lia heeft in Nederland gewoond en spreekt Nederlands en ze is het eerste niet-Nederlandse bestuurslid.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt 1 keer per jaar gehouden om het budget voor het aankomende jaar goed te keuren en te stemmen op de nieuwe besstuursleden.

Alle bestuursleden en leerkrachten van De Esdoorn zijn aanwezig bij de ALV. Het bestuur vergadert op dit moment 1 x per 2 weken en is verantwoordelijk voor het beleid, budget en overzicht op de school.

De schooldirecteur, Eline Naaijkens, is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en is verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding, de uitvoering van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken en het aansturen van het team van leerkrachten.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse, neem dan contact op met 1 van onze bestuursleden.