Vacature - Penningmeester

De Esdoorn is op zoek naar een nieuwe penningmeester

De Esdoorn is op zoek naar een nieuw bestuurslid met enige affiniteit met cijfers. Een financiële of accountant achtergrond is niet noodzakelijk, mede omdat De Esdoorn een boekhouder in dienst heeft die een groot deel van de financiële administratie voor rekening neemt .

Als penningmeester van De Esdoorn ben je verantwoordelijk voor het financiële beleid van De Esdoorn en houd je je bezig met taken als:

  • Bijhouden van financiële situatie van de school
  • Uitbetalen van personeelsalarissen, betaling aan derden en afhandelen van declaraties
  • Contactpersoon met de boekhouder, die de payroll verzorgt,maandelijks financiële updates verzorgt en een financieel jaaroverzicht maakt.
  • Het opstellen van de jaarlijkse begroting en een financieel meerjarenplan
  • Jaarlijks samen met het bestuur de hoogte van de lesgelden bepalen, factureren en toezien op tijdige betaling

Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de schooldirecteur en alle ouders en aanverwante bedrijven op financieel gebied.

Wij zijn als bestuur een enthousiast team dat doelgericht te werk gaat om de kwaliteit van het Nederlands onderwijs van De Esdoorn op professioneel niveau te borgen. Als bestuurslid bepaal je ook mede het beleid van De Esdoorn. Gemiddeld zullen de penningmeestertaken 2 uur per week van je tijd in beslag nemen. Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met Maartje van der Sande of iemand anders van het bestuur.

Harri de Wijze
bestuur@esdoorn.ca

De Esdoorn Bestuur

De Esdoorn is ondergebracht in de Stichting ‘Dutch Language and Culture School Society’ en wordt geleid door het bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Harri de Wijze – Voorzitter
Harri is sinds 2018 lid van het bestuur als secretaris en heeft in 2019 de voorzittersrol overgenomen. Harri heeft ervaring in het managen van scholen in Nederland en we zijn zeer blij dat hij zijn ervaringen kan delen met De Esdoorn.

Sandra van Ark – Secretaris
Sandra is een van de oprichtsters van de school. Haar dochter gaat naar de lessen op De Esdoorn.

Ellen Hermans – Interim Penningmeester
Ellen is afkomstig uit België en heeft ervaring in verschillende industrieën. Ellen is nieuw sinds 2020 en vult de opening van penningmeester tijdelijk in.

Lia Gudaitis – Bestuurslid Externe Communicatie
Lia is sinds 2019 een bestuurslid en richt zich vooral op onze website en nieuwsbrief. Lia’s twee kinderen gaan naar De Esdoorn. Lia heeft in Nederland gewoond en spreekt Nederlands en ze is het eerste niet-Nederlandse bestuurslid.

Eva Mentz-van Gunsteren– Bestuurslid Kwaliteitsbeleid
Eva is het nieuwste bestuurslid en gaat het nieuwe kwaliteitsbeleid omzetten. Ze is van beroep ingenieur, maar heeft altijd een passie voor het leren van talen gehad. Haar twee kinderen zitten sinds kort op de Esdoorn.

Activiteiten

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt 1 keer per jaar gehouden om het budget voor het aankomende jaar goed te keuren en te stemmen op de nieuwe besstuursleden.

Alle bestuursleden en leerkrachten van De Esdoorn zijn aanwezig bij de ALV. Het bestuur vergadert op dit moment 1 x per maand en is verantwoordelijk voor het beleid, budget en overzicht op de school.

De schooldirecteur, Naomi Verstoep, is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en is verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding, de uitvoering van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken en het aansturen van het team van leerkrachten.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse, neem dan contact op met 1 van onze bestuursleden.

Bestuur_IMG_20190617_194834_1000px