Het Bestuur

De Esdoorn is ondergebracht in de Stichting ‘Dutch Language and Culture School Society’ en wordt geleid door het bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Harri de Wijze – Voorzitter
Harri is sinds 2018 lid van het bestuur als secretaris en heeft in 2019 de voorzittersrol overgenomen. Harri heeft ervaring in het managen van scholen in Nederland en we zijn zeer blij dat hij zijn ervaringen kan delen met De Esdoorn.

Sandra van Ark – Secretaris
Sandra is een van de oprichtsters van de school. Haar dochter gaat naar de lessen op De Esdoorn.

Ellen Hermans – Penningmeester
Ellen is afkomstig uit België en heeft ervaring in verschillende industrieën. Ellen is nieuw sinds 2020 en vult de opening van penningmeester tijdelijk in.

Lia Gudaitis – Bestuurslid Externe Communicatie
Lia is sinds 2019 een bestuurslid en richt zich vooral op onze website en nieuwsbrief. Lia’s twee kinderen gaan naar De Esdoorn. Lia heeft in Nederland gewoond en spreekt Nederlands en ze is het eerste niet-Nederlandse bestuurslid.

Eva Mentz-van Gunsteren– Bestuurslid Kwaliteitsbeleid
Eva is sinds 2020 een bestuurslid en zet het kwaliteitsbeleid om. Ze is van beroep ingenieur, maar heeft altijd een passie voor het leren van talen gehad. Haar twee kinderen zitten sinds kort op de Esdoorn.

Stefanie Goertzen – Bestuurslid Culturele Activiteiten
Stefanie is sinds 2021 een bestuurslid en richt zich hoofdzakelijk op culturele activiteiten. Ze heeft enorme ervaring met organiseren en managen en heeft ook kinderen bij de school.

Activiteiten

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt 1 keer per jaar gehouden om het budget voor het aankomende jaar goed te keuren en te stemmen op de nieuwe bestuursleden.

Alle bestuursleden en leerkrachten van De Esdoorn zijn aanwezig bij de ALV. Het bestuur vergadert op dit moment 1 x per maand en is verantwoordelijk voor het beleid, budget en overzicht op de school.

De schooldirecteur, Marianne Cauwels, is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en is verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding, de uitvoering van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse, neem dan contact op met 1 van onze bestuursleden.