Bastiënne de Graaff

Bastiënne de Graaff


BEd (Bachelor of Education)
Lerarenopleiding basisonderwijs
Hogeschool Utrecht

Werkzaam als hoofdleerkracht sinds 2022

Ik ben Bastiënne de Graaf en woon sinds juli 2022 in Vancouver. Op de basisschool kwam ik erachter dat ik het leuk vind om anderen te helpen met leren. Vaak hielp ik zowel de jongere als oudere kinderen met hun schoolwerk. Dit zette ik ook door op de middelbare school. Ik wist toen al dat ik graag juf wilde worden. Ik ben dan ook na de Havo de Pabo gaan doen in Utrecht en ben in 2022 afgestudeerd. Tijdens mijn opleiding om leerkracht te worden heb ik ook mijn certificaat ‘Teaching English as a Foreign Language’ behaald en mijn bevoegdheid om gymles te geven op de basisschool.

Na het afronden van mijn studie ben ik direct naar Vancouver vertrokken om op de Esdoorn les te gaan geven. Tijdens mijn studie heb ik een aantal keren stage gelopen op scholen met kinderen die de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks machtig waren. Ik vond het ontzettend leuk om deze kinderen te helpen met het leren van de Nederlandse taal. Ik geniet altijd van het leerproces van
kinderen. Ieder kind leert op een andere manier en tempo. Ik ben van mening dat kinderen ook veel van elkaar kunnen leren. In mijn lessen zul je dan ook terugzien dat ik coöperatieve werkvormen inzet en kinderen vraag om elkaar te helpen.

Werken bij De Esdoorn is een hele mooie baan. Ik vind het leuk en interessant om de kinderen in Canada te leren over de Nederlandse taal én cultuur.

  • +1 236 996 8639
AC07133C-144A-46F0-A634-38CC27F2F1ED